Jakie parametry musi spełniać papier tekturowy?

Tektura jest najczęściej wykorzystywana do pakowania różnego rodzaju przesyłek. Jest również niezbędna do przechowywania produktów przeznaczonych do sprzedaży. Bez względu na cel jej wykorzystywania, musi ona spełniać określone normy.

Normy, które musi spełniać papier tekturowy

Tektura jest szczególnym rodzajem papieru. Aby była użyteczna i odpowiednio spełniała swoje funkcje, musi wyróżniać się określonymi parametrami. Dotyczy to zarówno opakowań tekturowych, jak i wszystkich innych wyrobów z tego tworzywa.

Omawianie właściwych parametrów papieru tekturowego należy zacząć od gramatury, która powinna spełniać normę PN-ISO 536:1996. Najprościej mówiąc, jest to grubość papieru w gotowym produkcie. W zależności od konkretnego rodzaju tektury, wartość ta może się różnić.

Konieczne jest również wykonanie testu na podstawie normy PN-EN 20535:199, określającej poziom absorpcji wody. Wartość określa się w jednostce COBB, a może wynosić od 30 do nawet 200 jednostek. W tym przypadku również znaczenie ma rodzaj tektury. Im większa wartość otrzymanego wyniku, tym mniejsze zaklejenie tektury, a tym samym większy poziom wchłaniania wody.

Co istotne, papier tekturowy musi wykazywać określoną wytrzymałość. Mowa tu o odporności na zgniatanie, przebicie czy rozciąganie. Każdy z tych parametrów bada się na podstawie odpowiedniego testu. W pierwszym przypadku przystępuje się do zgniatania wyrobu aż do momentu jego uszkodzenia. Do badania przebicia wykorzystuje się specjalną głowicę, aby zmierzyć ilość energii koniecznej do przebicia tektury. Rozciąganie wykonuje się z kolei poprzez maszynowe rozciąganie.

Powyższe parametry są w dużej mierze uzależnione od zawartości wilgoci w tekturze, której wartość również podlega obliczeniom. W tym celu dokonywany jest pomiar przed oraz po osuszeniu wyrobu. Po raz kolejny punktem odniesienia okaże się rodzaj tektury. Większość z nich wykazuje zawartość wilgoci na poziomie około 5%, zaś tektury sklejane nawet 10%.