Jak powstaje karton?

Karton jest nieodłącznym elementem naszego życia, używany w różnych dziedzinach, takich jak opakowania, druk czy meble. Jego popularność wynika z łatwości przetwarzania, niskiej ceny oraz właściwości ekologicznych. W Polsce istnieje wiele firm produkujących karton, ale jak dokładnie przebiega proces jego produkcji?

Surowce i przygotowanie masy

Proces produkcji kartonów rozpoczyna się od pozyskania surowców, które stanowią podstawę do wytworzenia masy celulozowej. Głównym surowcem jest drewno, które musi zostać odpowiednio przygotowane – oczyszczone z kory i rozdrobnione na wióry. Następnie wióry są gotowane w specjalnych urządzeniach, aby uwolnić celulozę i pozbyć się ligniny – substancji utrudniającej proces klejenia włókien. W wyniku tego procesu powstaje tzw. miazga celulozowa, która jest podstawą do produkcji kartonu.

Oprócz drewna, do produkcji kartonu wykorzystuje się również makulaturę – czyli odpady papierowe. Makulatura jest zbierana, sortowana i przerabiana na masę papierową, która następnie jest łączona z miazgą celulozową. Dzięki temu producent kartonów może zmniejszyć zużycie surowców naturalnych i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

Formowanie arkuszy kartonu

Kiedy masa celulozowa jest już gotowa, przechodzi do kolejnego etapu produkcji – formowania arkuszy kartonu. Masa jest rozprowadzana na specjalnej maszynie, zwanej formierką, która równomiernie rozkłada ją na płaskiej powierzchni. Następnie nadmiar wody jest usuwany za pomocą próżni oraz docisków, co sprawia, że masa zaczyna przybierać postać arkusza.

W trakcie tego procesu włókna celulozowe łączą się ze sobą, tworząc trwałą strukturę. Aby uzyskać odpowiednią grubość i wytrzymałość kartonu, można stosować różne techniki, takie jak klejenie kilku warstw masy czy dodawanie specjalnych substancji uszlachetniających.

Obróbka i wykończenie

Ostatnim etapem produkcji kartonu jest jego obróbka i wykończenie. Po sformowaniu arkusza, ten jest wysuszany za pomocą cylindrów grzejnych i kalanderów – urządzeń walcujących, które nadają mu odpowiednią gładkość i równomierność. Następnie karton może być poddany różnym procesom uszlachetniania, takim jak lakierowanie, laminowanie czy prasowanie.

W zależności od potrzeb klienta, producent kartonów może również wykonać dodatkowe zabiegi, takie jak cięcie, bigowanie czy drukowanie. Dzięki temu karton jest gotowy do użycia w różnych branżach i może spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.